4. Međunarodni sastanak Projekta WinEra /4° Trasnational Meeting

U veljači 2020. partneri projekta WinEra

sastali su se u Salamanki u Španjolskoj na četvrtom međunarodnom sastanku.

 

https://winera-project.eu/hr/4-medunarodni-sastanak/

 

Tijekom sastanka partneri su raspravili važne nadolazeće korake za završetak edukativng materijala tečaja, kao i razvoj WinEra online platforme koja će sadržavati sav pripremljeni edukativni materijal te interaktivne aktivnosti, dodatnu literaturu i izvore informacija, praktične primjere i završne testove. Tom prilkom sagledali smo upravljanje i kontrolu kvalitete rada među partnerima, te je razrađena strategije širenja informacija o projektu.

Važan aspekt ovog sastanka bila je priprema pilotnih aktivnosti odnosno testiranja tijekom kojeg će cijela WinEra platforma i edukativni materijal biti ocjenjeni kako bi partneri mogli završiti sve rezultate projekta i nastaviti sa njihovom korištenjem i promocijom prema svim važnim korisnicima, ciljanim skupinama i ostalim sudionicima.

Lo scorso mese di febbraio i partner del progetto Winera si sono incontrati a Salamanca (Spagna) per il 4° Trasnational Meeting.

Con l’occasione, i partner hanno discusso i prossimi step da compiere per la realizzazione del materiale formativo e della piattaforma online Winera che conterrà tutto il materiale formativo, come le attività interattive, le risorse aggiuntive, esempi pratici e pratici test di valutazione. Inoltre, sono state elaborate le future strategie qualitative per la gestione del partenariato e le modalità di disseminazione delle attività.

Un aspetto importante dell’incontro è stato la preparazione delle attività di pilotaggiotest in cui saranno valutati sia la piattaforma Winera nonché tutti i materiali formativi, in modo che i partner possano finalizzare tutti i risultati procedendo così alla disseminazione e alla comunicazione dei risultati del progetto nei confronti dei beneficiari, gruppi target e stakeholder.

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2020.