Projekt ZOOB - Suradnjom i učenjem do maslinarstva u skladu s prirodom

Grad Vodnjan i Udruga Agroturist Vodnjan započeli su 25. ožujka 2010. godine sa slovenskim i hrvatskim partnerima s izvođenjem projekta ZOOB - Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo. Za ovaj dvogodišnji projekt dobili smo sredstva iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Vodeći partner projekta je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Ostali partneri su Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem, Grad Vodnjan, Udruga Agroturist Vodnjan, Grad Krk, te Udruga maslinara Krka "Drobnica".

Teme kojima se projekt bavi su smanjenje ispiranja dušika, očuvanje bioraznolikosti, spriječavanje erozije, ublažavanje posljedica klimatskih promjena i šteta od ekstremnih vremenskih prilika, održavanje plodnosti tla, te kvaliteta maslinovog ulja. Ispituje se bioraznolikost i stanje maslinika hrvatske i slovenske Istre, te otoka Krka.

Održavaju se predavanja i radionice za stručnjake, proizvođače i lokalno stanovništvo. Tiskaju se brošure sa uputama za proizvođače, a s plakatima i lecima informiraju se potrošači na što da obrate pozornost pri odabiru kvalitetnog maslinovog ulja.

Poljoprivreda je oduvijek bila sinonim za očuvanje kulturnog i prirodnog krajolika, isprepletena sa šumarstvom, prirodnim okolišem i urbanim područjem. Međutim, sve se više poljoprivreda gleda kao jedan od najvećih zagađivača okoliša. Usvajanjem monokulture postaje sve intenzivnija i specijalizirana, što nije u skladu s prirodom. To povećava rizik u proizvodnji i trženju. Pokraj intenzifikacije poljoprivrede na jednoj strani, na drugoj je strani velik udio površina manje povoljnih za poljoprivredu, prepušten zaraštanju. Maslinarstvo je u usporedbi s drugim granama poljoprivredne proizvodnje manje intenzivno, s manjim negativnim utjecajem na okoliš. Zbog općeg trenda okrupnjavanja i intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje i maslinarstvo postaje sve intenzivnije. Srećom, još je uvijek prisutna svijest o zaštiti okoliša i očuvanju bioraznolikosti.

Proizvođači maslina većinom obrađuju manje maslinike i to im najčešće predstavlja dopunsku djelatnost. Velika usitnjenost proizvodnje smanjuje konkurentnost našeg maslinarstva, ali u većoj mjeri osigurava ljepotu kulturnog krajobraza i veću bioraznolikost. Biološka raznolikost može se i povećati usklađivanjem tradicionalne prakse (održavanje suhozida, terasa, mješovitih nasada, itd.) i unosa korisnih biljaka u maslinik. Za površine koje su povoljne za uzgoj maslina pripremamo prijedloge za mješovite nasade (mediteransko voćarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo i stočarstvo). Spriječavanje erozije vrlo je važno za očuvanje plodnosti tla. U maslinicima je raširena obrada tla po čitavoj površini, stoga se nakon jačih oborina javljaju problemi sa erozijom tla. Zatravljivanjem se može smanijiti erozija i ispiranje dušika. Važna mjera za smanjenje erozije je i očuvanje terasa, suhozida i grmlja što dodatno pomaže očuvanju biološke raznolikosti.

Proizvodnja u skladu s prirodom osiguravat će dobre proizvode i očuvati bogatstvo prirodnih izvora. Maslina kao predstavnik mediteranske klime nudi mnoge mogućnosti za povezivanje proizvodnje i turizma. U slabije razvijenim dijelovima velik je dio netaknute prirode koji je primjeren za dugoročno održivu poljoprivredu. Očuvanje bioraznolikosti i tipičnog krajobraza nudi mogućnosti prije svega u razvoju ekološkog turizma, koji je u svijetu u porastu. Za to je potreban visokovalitetan proizvod proizveden u skladu s prirodom, i to ne samo radi zahtjeva potrošača.Više informacija o projektu i navedene tiskane materijale može se dobiti kod nas u udruzi Agroturist i na www.zoob-oljke.si.

Projekt ZOOB

Nažalost mi smo sami u najvećoj mjeri izloženi štetnim tvarima ukoliko ih upotrebljavamo.Učinimo nešto za svoje zdravlje, za zdravlje naše djece i unuka! Poljoprivreda  nije samo naš posao, to je način življenja, i daje nam lijepu misiju – proizvesti kvalitetnu i zdravu hranu!

Irena Vrhovnik

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2022.

Bilanca 2023.