POZIV: 24. smotra vina južne Istre i 23. smotra maslinovog ulja Istre i Kvarnera / INVITO: XXIV Rassegna del vino della Bassa Istria e XXIII Rassegna dell'olio d'oliva dell'Istria e del Quarnero

24. smotra vina južne Istre i 23. smotra maslinovog ulja Istre i Kvarnera najvažniji je takav događaj u južnoj Istri, u gradu vrhunskog maslinovog ulja koji okuplja proizvođače i potrošače nakon berbe i sada, na proljeće. Smotra se ističe kvalitetom vlastitog uzorkovanja i ocjenjivanja stoga Vaše EDMU  i vino ne može propustiti sudjelovanje i utrku za šampiona!

Proljetnu manifestaciju vina i maslinovog ulja Grad Vodnjan-Dignano i Udruga Agroturist Vodnjan-Dignano organiziraju u nedjelju na blagdan Duhova 4. lipnja 2017. godine na Narodnom trgu u Vodnjanu. Centralni događaj je 24. smotra vina južne Istre i 23. smotra maslinovog ulja Istre i Kvarnera. Kako bi manifestacija ostvarila prodajni karakter i sadržajem privukla veći broj posjetioca planiran je cjelodnevni bogat program: degustacija maslinovih ulja i vina smotre, otvoreni podrumi i kušaone, vođene degustacije najboljih vina i maslinovog ulja smotre, stručna predavanja, druženje sudionika smotre nakon podjele nagrada. Osim stručnog dijela organizirat će se zanimljiva gastro ponuda Ostarie bumbare od doručka do večere, natjecanja i igre za djecu i obitelji uz kvalitetne nagrade proizvoda, izložbe, biciklistička utrka, ponuda cvijeća i ostalo.

Sudionici smotre dobivaju vaučer za večeru sudionika smotre nakon podjele nagrada. Također imaju mogućnost promocije proizvoda sponzoriranjem nagrade tematskog fotomaratona (kariola vrhunskih proizvoda), mogućnost prodaje na štandu, a ukoliko osvoje jedno od prva 3 mjesta  promovirat će ih se na vođenim degustacijama.

Pozivamo zainteresirane proizvođače vina i maslinovog ulja da prijavnicu pošalju na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili se prijave telefonski na broj 0992020933 najkasnije do  20. travnja do 16:00 sati. Nakon tog roka organizatori će Vas kontaktirati za dogovor termina  uzorkovanja na Vašem gospodarstvu.

Za smotru maslinovog ulja uzorke prikuplja ovlaštena komisija udruge Agroturist. Potrebne su 3 boce od 0,25 l (koje donosi komisija) i kotizacija od 300,00 kn po uzorku za obavljanje fizikalno kemijske i senzorske analize.

Za smotru vina potreban je uzorak od 5 boca vina od 0,75 ili 1 litre i kotizacija od 150,00 kn po uzorku.

Očekujemo Vaše vrhunsko EDMU i vino i unaprijed se zahvaljujemo na uspješnoj suradnji!

 

S poštovanjem,

Predsjednica  Ester Geissa Đurić

 

 

La XXIV Rassegna del vino della Bassa Istria e la XXIII Rassegna dell'olio d'oliva dell'Istria e del Quarnero sono assieme l'evento più significativo di questo genere dell'intera Bassa Istria, e ha luogo nella città dell'olio di oliva di qualità superiore, quale punto di incontro di produttori e consumatori, subito dopo la raccolta e adesso, in primavera. La Rassegna si distingue per la qualità della campionatura e della valutazione fatte in loco e pertanto i Vostri extravergini e vini non possono mancare a questo appuntamento e alla gara per la scelta del campione assoluto!

 

La Città di Vodnjan-Dignano e l'Associazione „Agroturist“ vi danno appuntamento a questa manifestazione primaverile dedicata al vino e all'olio d'oliva, domenica, giornata di Pentecoste, 4 giugno 2017 in piazza del Popolo a Dignano. L'evento centrale è la XXIV Rassegna del vino della Bassa Istria e la XXIII Rassegna dell'olio di oliva dell'Istria e del Quarnero. Per dare alla manifestazione anche un carattere di vendita e per attirare un numero quanto maggiore di visitatori, si è pensato ad un ricco programma durante l'intera giornata: degustazione di olio d'oliva e di vino presenti alla Rassegna, cantine e sale di degustazione aperte, degustazioni guidate dei migliori vini e oli della Rassegna, conferenze tematiche, incontro conviviale dei partecipanti a conclusione della premiazione. Accanto alla parte „settoriale“ ci sarà anche un'interessante offerta gastronomica dell'Ostaria bumbara da colazione a cena; gare e giochi per i bambini e le famiglie e prodotti di qualità come premi; mostre, corsa in bicicletta, piante e fiori in vendita e altro ancora.

I partecipanti alla Rassegna ricevono un buono per la cena che seguirà la premiazione. È anche un'occasione per promuovere i propri prodotti, offrendoli e facendo da sponsor dei premi della Fotomaratona tematica (una carriola di prodotti di qualità superiore), esponendoli in vendita allo stand, e i prodotti che vincono i primi tre premi verranno promossi anche alle degustazioni guidate.

Invitiamo i produttori di vino e di olio d'oliva interessati ad inoltrare il modulo di iscrizione e la prova di avvenuto pagamento della quota di partecipazione all'indirizzo mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. o ad iscriversi telefonicamente allo 0992020933 entro e non oltre il 20 aprile, ore 16:00. Scaduto il termine d’iscrizione, gli organizzatori vi contatteranno per concordare la data del prelievo dei campioni nelle vostre cantine.  

Per la Rassegna dell'olio la campionatura viene curata dalla commissione preposta dell'Associazione „Agroturist“: servono 3 bottigliette da 0,25 l (fornite dalla Commissione) e 300,00 kune a titolo di quota di partecipazione per singolo campione da sottoporre ad analisi fisico-chimica e sensoriale.

Per la Rassegna del vino il campione consta di 5 bottiglie di vino da 0,75 o 1 litro, più 150,00 kn di iscrizione per singolo campione.

In attesa di ricevere i vostri oli d’oliva e vini di qualità, vi ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione!

 

Distinti saluti,

La presidente Ester Geissa Đurić

 

 

Predavanje u utorak 28.03.2017. „Kompost i malč, glavni pomagači u vrtu“

Pridružite nam se u utorak 28. ožujka 2017. na besplatnom predavanju:koje je dio projekta „Stvaranje jedinstvenog turističkog projekta kroz umrežavanje i edukacije“ financiran od strane Ministarstva turizma. Početak je u 19 sati, Trgovačka ulica 131 (Eco Lab). Svi ste dobrodošli!

 Martedi 28 marzo si terrà i corso gratuito „Il compost e la pacciamatura per aiutare l'orticultura“, che e' parte del progetto „Creazione di un prodotto turistico unifacto attraverso la formazione e l'interazione“, finanziato dal Ministero del Turismo. Il corso inizia alle ore 19:00, Via Merceria 131 (Eco Lab). Siete tutti benvenuti, vi aspettiamo!

Predavanje i prikaz rezidbe maslina

Udruga AGROTURIST Vodnjan-Dignano organizira predavanja:

 

PONEDJELJAK 27. veljače u 19:15 sati  Dom mladih Vodnjan-Dignano

"Aktualnosti u maslinarstvu: zimska zaštita/gnojidba i štete od izmrzavanja" 

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, VSS Agroturist

 

"Osnove rezidbe maslina"        

Edi Pastrovicchio, UDRUGA ISTARSKO-EKOMUZEJ IZ VODNJANA

 

 

SRIJEDA 1. ožujak od 16:00 do 18:00 u masliniku OŠ-SE Vodnjan-Dignano

„Prikaz rezidbe maslina“

Edi Pastrovicchio, UDRUGA ISTARSKO-EKOMUZEJ IZ VODNJANA

 

sudjelovanje je besplatno!

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2020.