Agroturist partner međunarodnog Projekta YouInHerit

Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age" 

 

 

Projekt akronima YOUINHERIT: provodi se u sklopu programa Central Europe 2014 -2020., a ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od lipnja 2016. do lipnja 2019. godine).

Cilj je da lokalno stanovništvo otkrije skriveni potencijal ekonomskog razvoja koji se temelji na maslinarstvu te prednost radnih mjesta koja se baziraju na lokalnoj tradiciji i kulturi. Projektom želimo postići uključivanje mladih u valorizaciju kulturne baštine i starih zanata. Naglasak je stavljen na tradiciju maslinarstva koju treba prilagoditi pomoću novih tehnologija (ICT) mlađim poljoprivrednicima i onima koji to žele postati. Kao što i akronim kaže „nasljeđe“ koje vrednujemo potrebno je staviti u funkciju promocije i unaprjeđenja maslinarstva i turizma na našem području. Time projekt pametno valorizira kulturnu baštinu i može se uhvatiti u koštac ekonomskih i socijalnih izazova, održati zajednicu pridonoseći njenoj ekonomskoj dobrobit: stari vinski podrumi u Mađarskoj, solane ili plutajući mlinovi u Sloveniji, pivovara u Poljskoj, stari brodovi Italije ili tradicionalno maslinarstvo u Hrvatskoj neophodni su za lokalnu privlačnost ali mogu biti bolje ekonomski iskorišteni. Uključivanje kreativnih i inovativnih mladih umova u redizajniranje lokalnog nasljeđa potrebno je kako bi se prilagoditi novim zahtjevima tržišta. Slojevitost prednosti YouInHerit projekta dijeli se po regijama i EU promičući kulturnu raznolikost i snagu zajednice jačanjem lokalnih potencijala kulturne baštine i ljudske kreativnosti stoga je moto projekta: "Kultura je jedna od najvećih europskih nada. Poslovi koje pruža ne mogu, u pravilu, biti premješteni - oni zahtijevaju niz talenata, koje često naši mladi ljudi posjeduju."(M.Schulz 2014). 

U sklopu projekta, pomoću prijedloga mladih, obnoviti će se jedan objekt kulturne baštine („Stara vaga“) u kojem će se održavati stručne radionice za mlade maslinare u suradnji s Udrugom poljoprivrednika ''Agroturist'' te istovremeno iz istoga, kao „Info Pointa“ usmjeravati turiste prema lokalnim kušaonama, uljarama i maslinicima. Ambicija Udruge je da se poveća broj osposobljenih, vještih i inovativnih mladih poljoprivrednika i pravilno ih pripremi da postanu dio zajednice motiviranih i uspješnih poduzetnika i promicatelja jezgre proizvoda lokalne kulturne baštine.

Tradicionalni, ali živi obrti predstavljaju vrijedne, ali krhke dijelove bogatog kulturnog naslijeđa i identiteta Europe koji se moraju sačuvati kao kombinacija vještina i infrastrukture (materijalne i nematerijalne baštine), pod uvjetom da ostvaruju gospodarski potencijal regije. Oživljavanje tih starih zanata predstavlja izazov na način da valorizacija pridonosi njihovoj zaštiti i reintegraciji u lokalnu ekonomiju i održive gospodarske aktivnosti. Obećavajući trend ponovnog otkrivanja starih zanata i proizvoda može se uočiti obzirom na rastuću potražnju tradicionalnih, lokalnih vrijednosti u odnosu na masovne proizvode. Istovremeno, nova vrsta potražnje od strane mladih naraštaja bitno utječe na informacijsko doba i globalizaciju. Ovi trendovi ukazuju na potrebu kreativnog razmišljanja i inovativne ideje u vrednovanju tradicionalne kulturne sadržaje.

Ostali partneri u realizaciji projekta su: Općina Budafok-Tétény (Mađarska), Razvojna agencija Sinergija d.o.o. (Slovenija), Pomorski Muzej Piran (Slovenija), Općina Piran (Slovenija), Ured za regionalno planiranje ''Masovia'' (Poljska), Grad Vodnjan, Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua (Italija), Marco Polo System (Italija), Regija Veneto (Italija), Assonautica provinciale di Venezia (Italija), Srednja škola vinarstva Soós István (Mađarska), Općina Beltinci (Slovenija).

Sveukupan iznos projekta je 2.340.500 eura. Vrijednost proračuna za Grad Vodnjan-Dignano iznosi 211.957,81 eura, a za udrugu Agroturist 96.000,00 eura.

Obavijest o formiranju grupe regionalnih dionika (RSG -Regional Stakeholder Group) u projektu ''Youinherit''

 

logo

Temeljem Sporazuma o partnerstvu projekta ''YOUINHERIT'' koji se provodi u sklopu programa Interreg Central Europe KLASA: 910-02/16-01/02, URBROJ: 2168-04-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, Grad Vodnjan-Dignano daje:

 OBAVIJEST
O FORMIRANJU GRUPE REGIONALNIH DIONIKA (RSG -REGIONAL STAKEHOLDER GROUP) U PROJEKTU ''YOUINHERIT''

   

U sklopu projekta ''YOUINHERIT'' provodi se formiranje grupe dionika koja će doprinijeti implementaciji projekta.

Cilj projekta je povećati broj OPG-ova, odnosno mladih poljoprivrednika koji se bave maslinarstvom te stručnim pristupom provesti obuku istih.

Projektna pilotna aktivnost u sklopu ovog projekta predviđa obnovu objekta kulturne baštine u Vodnjanu u kojem će se provoditi obuka mladih maslinara. Mladi zajedno s ostalim dionicima putem sudjelovanja u Grupi regionalnih dionika (u daljnjem tekstu RSG – Regional stakeholder group) koja će se sastati šest puta za vrijeme trajanja projekta,  biti će aktivno uključeni u planiranje, realizaciju i korištenje budućeg centra za obuku mladih maslinara. Svaki član RSG-a je volonter tj. za svoj rad i angažman ne prima nikakvu naknadu te u radu skupine sudjeluje dobrovoljno.

RSG aktivnim djelovanjem ima zadatak analize ključnih problema i prilika postojećeg stanja  revitalizacije kulturne baštine  s posebnim ciljem uključivanja i zapošljavanja mladih s ciljem valorizacije i ekonomskog razvitka cijelog područja. Konačan ishod rada RSG-a biti će sintetiziran u „Studiji regionalne status quo analize“.

Mladi u ovom projektu nisu uključeni samo u ulozi budućih nasljednika bogate tradicije nego se od istih očekuje određena kreativnost i inovativnost kako bi se tradicija prilagodila novim zahtjevima i očekivanjima tržišta. Cilj je pretvoriti tradiciju maslinarstva u novu kreativnu ekonomsku djelatnost.

Sudjelovanje ključnih dionika nužna je za realizaciju projekta jer će skupina stručnim kompetencijama i vještinama biti uključena u valorizaciju kulturne baštine i starih zanata s posebnim naglaskom na sektor maslinarstva.

Za provedbu navedene aktivnosti potrebno je uključiti široki spektar sudionika, stoga se pozivaju svi zainteresirani, odnosno fizičke i pravne osobe (OPG-ovi, udruge, mala i srednja poduzeća, turističke zajednice, nadležna Ministarstva, zadruge, itd.) da iskažu svoj interes za sudjelovanje u RSG-u.

Iskaz interesa može se dostaviti putem pošte na adresu Grad Vodnjan – Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan ili putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  do 31. listopada 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonskim putem na br. 052 512 453 ili putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Objava maslinarima 22.9.2016.

Let maslinine muhe na 2 kontrolne točke je niži nego prošli tjedan, a na 3 se povećao, ali je visok jer očitavam 35 do 161 muhu po feromonskoj lovci. I dalje vrijedi upozorenje o pregledu ploda i lovki  i ponavljanju tretmana prema potrebi. Uzmite u obzir da je kiša preko vikenda isprala sva sredstva jer je palo znatno više od 25 litara koliko je potrebno za ispiranje.

 

Ukoliko je 5% zaraženih plodova i/ili ulov 1 do 2 muhe na žutoj ploči na tjedan preporučujemo da što prije nastavite sa preventivom:

 

Tretiranje dijelova krošnje ekološkim gotovim pripravkom Success bait (karenca 14 dana) od 1-1,5 l sa maksimalno 50 l vode na hektar.

 

Za tretiranje cijele krošnje može se koristiti kontaktni pripravak na bazi deltametrina, karenca 7 dana (Decis 2.5) koji nije dozvoljen za eko nasade.

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2020.