Projekti u 2007.g.

Izvješće o radu na projektima u 2007.g.

Stručna služba Udruge „Agroturist" po programu rada za 2007.g.  radila je na realizaciji slijedećih projekata:

1.   Vin de Rosa,

2.   Proizvodnja sadnica domaćih i udomaćenih sorata maslina,

3.   Izrada Oznake zaštite izvornosti (OZI),

4.   Osnivanje Kolekcijskog i matičnog nasada udomaćenih sorata maslina.

 

Vin de rosa – berba 2006

Proizvodnja tradicionalnog vina Vodnjanštine "VIN DE ROSA" u 2006.god. započelo je s berbom u punoj zrelosti 20.09.2006. godine. U momentu berbe grođže je imalo 88 Oe i 7,8 g/L ukupnih kiselina, te pH 3,2. Grožđe je brano ručno u kašete, a potom ostavljeno na sušenju na prozračnom i sjenovitom mjestu. Susešenje je završeno 23.12..2006. kada je dovezano u prostor "MINIVINIFIKACIJA" Instituta za poljoprivredu i turizam – Poreč. Količina dopremljenog grožđa iznosila je 80 kg, te je imalo slijedeće vrijednosti:

- Šećera 300gL

- Ukupna kiselost 7,5 g/L

- pH 3,23.Po završenom runjenju pristupilo se prešanju i taloženju mošta, te je 24.12.2006. mošt stavljen na fermentaciju uporabom selekcioniranih vinskih kvasaca roda Saccharomycas bayanus. Fermentacija je uz 2 prozračivanja mošta trajala do 29.06.2007. kada je sama prestala, a vino je u tom momentu imalo slijedeće fizikalno – kemijske vrijednosti;

- Alkohol 9,9 vol %

- Ukupna kiselost 7,12 g/L

- Hlapiva kiselost 0,88 g/L

- pH 3,2 Nakon taloženja i grube filtracije (K 100) vino je 25.07.2007. god. napunjeno u boce od 0,375 L, te ostavljeno u njima na dozrijevanju. Enolog Tomislav Plavuša, Institut za poljoprivredu i turizam – Poreč Ostali prerađivaći koji su učestvovali u proizvodnji Vin de Rosa su:

-   Pastrovicchio Antonio, Vodnjan, Istarska 28, proizvedeno je 18 L mošt,

-   Delton Sergio, Vodnjan, Biasoletto 27, proizvedeno je 18 L mošta, Uzorci Vin de Rosa berbe 2006.g. prezentirani su na javnoj degustaciji dana 10.08.2007.g. povodom Dana Grada Vodnjana. Buteljiranje preostale količine Vin de Rosa obavljeno je 19.12.2007.g.

Vin de Rosa - berba 2007.

Berba grožđa sorte Malvazija za potrebe Projekta obavljena je 01.09.2007.g.  Grožđe je stavljeno na sušenje. Prosušeno grožđe prerađivači  su stavili na prešanje. Karakteristike grožđa i mošta:

- šećera u grožđu 360 g/L (36%)

- pH 3 i kiseline 7,0 g/L

1.   Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča, obavio je prešanje 02.11.2007.g. nakon čega je dobiveno 25 L mošta da bi nakon dekantacije poslije mjesec dana dobili 18 L Vin de Rosa,

2.  Pastrovicchio Antonio, prešanje je obavio 14.12.2007.g. čime je dobiveno 18 L mošta,

3.  Delton Sergio, prešanje je obavio 08.12.2007.g. čime je dobiveno 22 L mošta.

Zaključak: Degustacija Vin de Rosa biti će uprelićena za Dan Grada Vodnjana 10.08.2008.g. Tom ćemo prigodom radi usporedbe degustirati i Vin de Rosa berbe 2006.

Proizvodnja sadnica domaćih i udomaćenih sorata maslina

Udruga "Agroturist" započela je nabavu sadnog materijala po Županijskom Programu 1995.g. Do proljeća 2007.g. na taj je način nabavljeno i podijeljeno članovima Udruge 100.000 sadnica maslina i preko 70.000 loznih cjepova. Tokom spomenutog razdoblja imali smo velikih problema sa nabavom potrebnih količina domaćih sorata maslina zbog čega su maslinari negodovali, naime u ukupnoj količini strane sorte su zastupljene sa 80%, a domaće sa tek 20%. Sljedeći želje i potreba maslinara taj odnos domaćih i stranih sorata trebao je biti suprotan.Zbog tog razloga stručna služba Udruge uz potporu Grada Vodnjana 2006.g. sklapa Ugovor o poslovnoj suradnji na proizvodnji sadnica domaćih i udomaćenih sorti maslina sa sljedećim rasadnicima:

1.   Agrofarmacija d.o.o., Pula, Valelunga 28,

2.   Skink d.o.o., Rovinj, Matteo Benussi 9,

3.   Rasadnik Darko d.o.o., Rovinj, Ivana Mažuranića 17,

4.   Rasadnik Longo d.o.o.,Rovinj, Madonna di Campo bb.

Realizacija projekta

2006.g. - U kasno ljeto, rujan mjesec, postavljena je prva proizvodnja. Reznice maslina uzete su sa obilježenih matičnih stabala maslina.

U Rasadniku Agrofarmacije imamo 2000 sadnica Buže vodnjanske ženske koje će biti spremna za sadnju u jesen 2008.g. ili najkasnije na proljeće 2009.g.

U Rasadniku Darko imamo cca 3000 sadnica Buže vodnjanske ženske koje će biti spremne za stavljanje u promet u istom razdoblju.

U Rasadniku Longo imamo cca 100 sadnica maslina istog uzrasta.  2007.g.

Rasadnik Agrofarmacija je u travnju mjesecu obavila cjepljenje sorte Buže vodnjasnke ženske na ožiljenu podlugu Oblice. Na taj način smo dobili cca 1000 cjepljenih maslina Buže koja će biti spremna za tržište najkasnije u jesen 2008.g.Tokom rujna mjeseca 2007.g. pristupilo se uzimanju reznica sorata Buže vodnjnske ženske, Rozinjole, Puntože, Istarske Bjelice, Karbonace, Žižolere i Moražole. U ovom se trenutku u rasadnicima na toplim stolovima za oživljavanje nalazi sljedeća količina reznica:

-   U Rasadniku Agrofarmacija, Pula, ukupno 12.000 reznica.

-  U Rasadniku Darko, Rovinj, ukupno 12.000 reznica.

-  U Rasadniku Skink, Rovinj, ukupno 10.000 reznica.

Kontrolu stanja u rasadnicima obavila je komisija Udruge u sastavu:

-   dipl.ing.agr Franko Raguž – Voditelj stručne službe

-   Ante Sučić – presjednik Nadzornog odbora

-   Livio Belci – član Upravnog odbora Zaključili smo da presađivanje reznica slijedi tokom siječnja i veljače 2008.g kada bi mogli ustanoviti koliko će se sadnica iz ožiljenih reznica dobiti. Te sadnice će biti spremne za sadnju u jesen 2009.g. ili najkasnije na proljeće 2010.g. Iz toga je vidljivo da Udruga radi na razmnožavanju sadnica maslina u dva godišnja termina. Prvi je proljeće, kad se vrši cjepljenje željene sorte na ožiljenu podlugu, a drugi termin je kasno ljeto kad se uzimaju reznice željene sorte koje se stavljaju na ožiljavanje na toplim stolovima.

Projekt izrade Oznake izvornosti (OZI)

Na zahtjev članova Udruge proizvođača maslinovih ulja, Udruga pristupa izradi Oznake zaštite izvornosti domaćih i udomaćenih sorata maslina:

-   Buža vodnjanska ženska,

-   Buža vodnjanska muška,

-   Buža Puntoža,

-   Karbonasa,

-   Rozinjola,

-   Istarska Bjelica,

-   Žižolera,

-   Moražola.

Cilj projekta je zaštititi ime vodnjanskog maslinovog ulja i kao takvog registrirati kao brend Grada Vodnjana. U tu svrhu potpisan je Ugovor o suradnji br. 01/12-06 sa Sms-prehrambeno razvojni Centar d.o.o., Klis 21231, Kurtovići bb, dana 11. prosinca. 2006.g. Realizacija Projekta započeta je sa berbom maslina roda 2006.g. kada smo dostavili po jednu litru uzorka maslinovog ulja spomenutih sorti.

Projekt je nastavljen i sa maslinovim uljima berba 2007.g. čije rezultate očekujemo tokom ožujka-travanj 2008.g.Po mišljenju stručne službe Udruge kompletna dokumentacija za Oznaku zaštite izvornosti trebala bi biti gotova do svibnja mjeseca 2008.g. kada namjeravamo podnijeti zahtjev za registraciju oznake Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva RH. Na taj bi način ušli u proceduru registriranja Oznake zaštite izvornosti. Ukoliko bi zahtjev po redovnoj proceduri bio usvojen, možemo računati da bi proizvođači maslinovih ulja mogli koristiti OZI za berbu roda 2008.g.

Osnivanje Kolekcijskog i matičnog nasada udomaćenih sorata maslina

U 2007.g. Udruga "Agroturist" i Agronomski fakultet iz Zagreba (Zavod za voćarstvo),  prof. Đani Benčić inicirali su projerkt podizanja Kolekcijskog i matičnog nasada domaćih i udomaćenih sorata maslina. Projekt financira Grad Vodnjan i Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva RH. Realizacija projekta je 2008 i 2009.g.

Predmet: Prijava matičnih nasada maslina

Poduzeće Agrofarmacija d.o.o u suradnji sa poljoprivrednom udrugom Agroturist iz Vonjana, Narodni trg 9 izvršilo je odabir matičnih nasada maslina u cilju uzimanja reznica za daljnje razmnožavanje. Razlog tome je veliki interes poljoprivrednih proizvođaća za sadnju autohtonih odnoso domaćih sorata. Izvršen je odabir onih sorata maslina koje su se u dosadašnjoj proizvodnji pokazale ekonomski najisplativije. To su sorte:

-   Buža vodnanska ženska, 179 kom

-   Buža vodnjanska muška, 123 kom

-   Karbonaca, 82 kom

-   Morazola,10 kom

-   Rozinjola, 10 kom

-   Istarska bjelica, 95 kom

-   Žižolera, 7 kom

-    Puntoža, 4 kom

Ukupno:  510 kom

Svi se prijavljeni nasadi nalaze u vlasništvu maslinara, članova poljoprivredne udruge Agroturist. Udruga ima organiziranu vlastitu stručnu službu koju vodi diplomirani agronom. Stručna služba Udruge garantira da se u svim nasadima sprovode adekvatne agrotehničke mjere koje su propisane u uzgoju maslina. Osim Istarske bjelice sorte nisu na sortnoj listi republike Hrvatske. Sve ostale navedene sorte udruga je prijavila Ministarstvu poljoprivrede RH za uvrštenje na sortu listu.

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge