OBAVIJEST COVID-19 / AVVISO

Poštovani,
 
zbog smanjenja rizika od daljnjeg širenja zaraze KORONAVIRUSOM COVID-19, od 11.03.2020. godine do daljnjega se odgađaju sve edukacije, manifestacije i događanja Udruge Agroturist. Također Udruga Agroturist neće primati stranke. Zahtjevi i upiti mogu se ostvariti telefonskim putem ili e-poštom.
 
Egregi Signori,
 
per diminuire il rischio di contaminazione dal CORONAVIRUS  COVID-19, dall' 11  Marzo 2020 fino a data da destinarsi tutte le formazioni e gli eventi dell'Associazione Agroturisti sono rinviati.  Le richieste e informazioni possono essere inoltrate via telefono o e-mail.  
 
Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio dipl. ing. agr.
Voditelj stručne službe
Udruga-Associazione "AGROTURIST" Vodnjan-Dignano Association "AGROTURIST" Vodnjan
 
    ++385 99 20 20 933
    Trg slobode 2   HR- 52215 Vodnjan-Dignano
 
 
    
 
 
 
 
 

Predavanje o bolestima masline s naglaskom na ekološku zaštitu 27/2/2020

 

Udruga AGROTURIST Vodnjan-Dignano uz financiranje Grada Vodnjana-Dignano u sklopu „Programa rada Udruge Agroturist za 2020. godinu“organizira edukaciju o zaštiti maslina:

 

Četvrtak 27. veljače 2020. od 19:00

Trg javne vage 22, Vodnjan-Dignano

 

 „Bolesti masline - od kretanja vegetacije do cvatnje“, Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, dipl.ing.agr.

 

„Ekološka rješenja i upotreba korisnih mikroorganizama u zaštiti masline od bolesti“, Davor Popović, dipl.ing.agr, BioGeist www.biogeist.hr

 

 

 

Associazione AGROTURIST Vodnjan-Dignano, con il finanziamento della Città di Vodnjan-Dignano nell'ambito del "Programma di lavoro dell'Associazione Agroturist 2020", organizza la educazione alla protezione delle olive:

 

Giovedì 27 febbraio 2020 dalle 19:00

Piazza della Pesa 22, Vodnjan-Dignano

 

"MALATTIE DEGLI OLIVI - DALLA VEGETAZIONE ALLA FIORITURA", Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, dipl.ing.agr.

 

"SOLUZIONI AMBIENTALI E UTILZZO DI MICROORGANISMI BENEFICI NELLA PROTEZIONE DALLE MALATTIE DEGLI OLIVI", Davor Popović, dipl.ing.agr., BioGeist www.biogeist.hr

 

Edukacije o REZIDBI MASLINA 25.2. - 4.3. - 5.3.2020.

Udruga AGROTURIST Vodnjan-Dignano uz financiranje Grada Vodnjana-Dignano u sklopu „Programa rada Udruge Agroturist za 2020. godinu“ organizira edukaciju o REZIDBI MASLINA:

 

Za razumijevanje fiziologije, osnova rasta i principa uzgojnog oblika dođite na uvodno predavanje. Naredni tjedan aktivno uz pomoć stručnjaka u 2 termina vježbajte rezidbu u školskom masliniku.

 

 

UTORAK 25. veljače 2020. u 18:00 sati

Trg javne vage 22

"Osnove rezidbe maslina"

Edi Pastrovicchio

 

Praktični prikaz rezidbe maslina održat će se

4.3. i 5.3.2020.

od 16:00 do 18:00

u masliniku OŠ-SE Vodnjan-Dignano

 

 

Od gledanja rezidbe nema učinka, ponesite škare!!

 

  

 

Associazione AGROTURIST Vodnjan-Dignano, con il finanziamento della Città di Vodnjan-Dignano nell'ambito del "Programma di lavoro dell'Associazione Agroturist 2020", organizza la potatura degli OLIVI:

 

Per comprendere la fisiologia, i fondamenti della crescita e i principi della forma riproduttiva, venite alla lezione introduttiva. La prossima settimana, con l'aiuto di uno specialista, verrà la potatura practicata nell'uliveto della scuola.

MARTEDI 25 febbraio 2020 alle 18:00

Piazza della Pesa 22

"Le basi della potatura degli olivi"

Edi Pastrovicchio

 

Si terrà una presentazione pratica della potatura degli olivi

 04/03/2020 e  5/03/2020

dalle 16:00 alle 18:00

nell'oliveto OŠ-SE Vodnjan-Dignano

 

 

Non si avra nessun effetto solo guardando. Porta le forbici !!

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio dipl. ing. agr.
Voditelj stručne službe
Udruga-Associazione "AGROTURIST" Vodnjan-Dignano Association "AGROTURIST" Vodnjan
 
    ++385 99 20 20 933
    Trg slobode 2   HR- 52215 Vodnjan-Dignano
 
 
    
 
 
 

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2020.