Odgođeno za srijedu 6.4.2022 - Prikaz rezibe maslina 24.3 i 30.3.2022 / Presentazione pratica della potatura degli olivi

Udruga AGROTURIST Vodnjan-Dignano u suradnji s Gradom Vodnjan-Dignano organizira edukaciju o REZIDBI MASLINA:

 

Praktični prikaz rezidbe maslina održat će se:

ČETVRTAK 24.3. i SRIJEDA 30.3.2022.

od 16:00 do 18:00 sati

u masliniku OŠ-SE Vodnjan-Dignano

 

Od gledanja rezidbe nema učinka, ponesite škare!!

 

 

Associazione AGROTURIST Vodnjan-Dignano con Città di Vodnjan-Dignano organizza la potatura degli OLIVI:

Si terrà una presentazione pratica della potatura degli olivi

 GIOVEDÌ 24/03/2022 e MERCOLEDÌ 30/03/2022

dalle 16:00 alle 18:00

nell'oliveto OŠ-SE Vodnjan-Dignano

 

Non si avrà nessun effetto solo guardando. Porta le forbici !!

 

 

 

28. Smotra maslinovog ulja Istre i 28. Smotra vina južne Istre / XXVIII (28°) Rassegna dell'olio d'oliva e XXVlII (28°) Rassegna del vino della bassa Istria

DAN ULJA I VINA VODNJAN 2022 / GIORNATA DELL'OLIO E DEL VINO

DIGNANO 2022

XI (11°) Concorso internazionale “L'Oro del Mediterraneo„

III (3°) Edizione del Concorso „L'Oro dell'Istria"

28. smotra vina južne Istre i 28. smotra maslinovog ulja Istre - XXVlII (28°) Rassegna del vino della bassa Istria e XXVIII (28°) Rassegna dell'olio d'oliva

 

 

Poštovani,

 

pozivamo Vas na tradicionalne Smotre koje objedinjuju 28. Smotru vina južne Istre i 28. Smotru maslinovog ulja, najvažnije događaje u južnoj Istri, i jedne od najstarijih u našoj regiji, a održavaju se u gradu koji je prepoznatljiv diljem svijeta po vrhunskim maslinovim uljima. Smotre okupljaju najbolje proizvođače, ali i potencijalne potrošače koji dolaze kušati najbolja ulja i vina južne Istre, a ističu se kvalitetom organizacije i vlastitim uzorkovanjem Vašeg ekstra djevičanskog maslinovog ulja i vina.

 

Dan ulja i vina organiziraju Grad Vodnjan-Dignano i Udruga Agroturist Vodnjan-Dignano. Manifestacija i ove godine nastavlja međunarodni karakter jer je 28. Smotra maslinovog ulja, organizirana u suradnji sa svjetskim panelom za senzoriku O.L.E.A. - Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori. Vodnjanska Smotra maslinovih ulja sudjelovat će i na O.L.E.A.-inom 11. Međunarodnom natjecanju naziva Zlato Mediterana 2022., te će se po treći puta održati i istarsko izdanje međunarodnog natjecanja pod nazivom Zlato Istre 2022. Tako da, ukoliko sudjelujete na vodnjanskoj Smotri maslinovih ulja, Vaš će uzorak ujedno konkurirati i na međunarodnom natjecanju.

 

Bez obzira na međunarodni karakter sudjelovanja i ocjenjivanja, nastojali smo da troškovi kotizacije ostanu isti. Cijena sudjelovanja ostaje zato 300,00 kuna po uzorku maslinovog ulja za obavljanje fizikalno kemijske i senzorske analize. Uzorke sa etiketom prikuplja ovlaštena komisija udruge Agroturist, a potrebne su 3 boce od 0,5 litara i 2 boce od 0,25 litara (boce donosi komisija). Dostavljamo u privitku i Pravilnik kako biste dobili uvid u uvjete i pravila za natjecanje.

 

Kako bi manifestacija „Dan ulja i vina“ sadržajem privukla što veći broj posjetioca planiran je program smotre i svečana podjela nagrada koji će se odvijati prema trenutnim mogućnostima propisanih mjera pandemije o kojima ćemo Vas pravovremeno informirati.

Pozivamo zainteresirane proizvođače maslinovog ulja da prijavnicu pošalju do 15. veljače 2022. godine na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  ili se prijave telefonski na broj 0992020933.

 

Za smotru vina potreban je uzorak od 5 boca vina od 0,75 ili 1 litre i kotizacija od 150,00 kn po uzorku. Prijave su do 15. ožujka 2022. godine.

Očekujemo Vaše vrhunsko ekstra djevičansko maslinovo ulje i vino i unaprijed se zahvaljujemo na suradnji!

 

S poštovanjem,

 

Predsjednica

Ester Geissa Đurić

 

 

 

 

 

Gentili signore/i,

 

Abbiamo il piacere di invitarvi al connubio della XXVlII Rassegna del vino della bassa Istria e alla XXVIII Rassegna dell'olio d'oliva che sono gli eventi più significativi di questo genere dell'intera bassa Istria. La manifestazione avrà luogo a Dignano nella città dell'olio d'oliva per eccellenza e quest’ultima sarà un punto di incontro dei migliori produttori  e di potenziali futuri clienti che degusteranno i prodotti esposti.

 

La Città di Vodnjan-Dignano e l'Associazione „Agroturist“ vi danno appuntamento all’edizione primaverile della manifestazione di cui gli eventi centrali sono la XXVlII Rassegna del vino della bassa Istria e la XXVIII Rassegna dell'olio d’oliva dell'Istria.

 

La XXVIII Rassegna  dell'olio d'oliva verrà organizzata in collaborazione del panel di sensorica internazionale O.L.E.A. - Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori. La manifestazione dell'olio d'oliva di Dignano parteciperà anche al 11 ° Concorso Internazionale OLEA ovvero L'Oro del Mediterraneo 2022, e per la terza volta si terrà l'edizione del concorso internazionale L'Oro dell'Istria 2022.

Siamo dunque lieti di informarvi che i campioni degli oli d'oliva consegnati per la partecipazione alla Rassegna dell'olio d'oliva di Dignano concorreranno ad una competizione internazionale.

 

Indipendentemente dal carattere e dalla valutazione internazionale della rassegna, abbiamo cercato di mantenere invariati i costi di iscrizione. La quota di partecipazione rimane quindi di 300,00 HRK per ciascun campione di olio d'oliva finalizzato all'analisi fisico-chimica e sensoriale.

I campioni con rispettiva etichetta verranno  raccolti da un comitato autorizzato dell'associazione Agroturist. Per procedere sono necessarie 3 bottiglie da 0,5 litri e 2 bottiglie da 0,25 litri (le bottiglie vuote verranno consegnate dal comitato). Alleghiamo anche un regolamento per avere una panoramica completa delle condizioni e delle regole per la competizione.

 

 

La manifestazione e la cerimonia della consegna dei premi sono state ideate in modo da attirare un grande numero di visitatori nel rispetto delle attuali misure pandemiche in vigore delle quali verrete informati ulteriormente.

Invitiamo i produttori di olio d'oliva interessati ad inoltrare il modulo di iscrizione all'indirizzo mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  o ad iscriversi telefonicamente allo 0992020933 entro e non oltre il 15 febbraio.

 

Per la Rassegna del vino sono necessarie 5 bottiglie di vino da 0,75 o 1 litro, più 150,00 HRK per singolo campione.  Le iscrizioni devono essere fatte entro 15 marzo (incluso).

In attesa dei campioni degli oli d’oliva e dei vostri vini di eccellenza, vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione!

 

Distinti saluti,

 

La presidente

Ester Geissa Đurić

Okrugli stol „Opadanje plodova masline“ /

u petak, 19. studenog 2021. godine s početkom u 14 sati održat će se online okrugli stol na temu „Opadanje plodova masline“ u organizaciji Grada Vodnjan- Dignano i Udruge Agroturist Vodnjan–Dignano.

 

Vodnjanština je prepoznatljiva po izuzetnoj kvaliteti maslinovog ulja. Važan dio održavanja ove kvalitete i osnovu za razvoj maslinarstva čine edukativni programi. Edukativnim programima tražimo rješenja za aktualne probleme maslinara i informiramo širu javnost. Upravo do toga kako riješiti možda jednu od vrlo čestih situacija u maslinicima Istre posljednjih godina, raspravit će se na ovom okruglom stolu.

 

Okrugli stol moći će se pratiti putem aplikacije Teams u planiranom terminu u petak, 19. studenog, a u nastavku donosimo teme te naputak kako se prijaviti za sudjelovanje.

 

Program se sastoji od uvodnih izlaganja, rasprave, pitanja i zaključka. 

Uvodna izlaganja su:

  "Biologija i pojava gljivice  Botryosphaeria dothidea" dr. sc. Dario Ivić, rukovoditelj Odjela za biljno zdravstvo, Centar za Zaštitu Bilja, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

  "Biologija i pojava mramorirane stjenice Halyomorpha halys" Maja Pintar, dipl. ing., Odjel za biljno zdravstvo, Centar za Zaštitu Bilja, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

  "Iskustva u slovenskoj Istri", Dr. Maja Podgornik, Institut za maslinarstvo, Znanstveno-istraživačkicentar, Kopar

  "Iskustva maslinarske sezone 2021",  Edi Družetić, dipl.ing.agr.

 

Kako bi sudjelovali na Okruglom stolu, trebalo bi se prijaviti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  najkasnije do četvrtka, 18. studenog 2021. godine.

Nakon prijave organizator pošalje zainteresiranoj strani link putem kojeg se može uključiti i nazočiti online Okruglom stolu. Pitanja se mogu poslati i ranije na isti navedeni e-mail, ali i uključivanjem za vrijeme same rasprave naTeams-u.

Za one koji nisu u mogućnosti sudjelovati na zakazani termin online Okruglog stola, bit će dostupan video nakon održanog događaja na YouTube kanalu GradaVodnjana-Dignano u roku nekoliko dana od održanog.

 

 

 

 

 

 

In collaborazione, la Città di Vodnjan-Dignano e l'associazione Agroturist Vodnjan-Dignano, organizzano la tavola rotonda "La caduta delle drupe". Il dibattito si terrà tramite l'app Teams venerdì 19 novembrealle ore 14:00.

Il programma si compone di discorsi introduttivi, discussione, domande e conclusioni.

 

Relazioni introduttive:

 

  "Biologia e comparsa del patogeno Botryosphaeria dothidea" dr. sc. Dario Ivić, dirigente del Dipartimento fitosanitario, Centro per la tutela delle piante, Agenzia statale per l'agricoltura e gli alimenti

 

  "Biologia e comparsa della cimice asiatica Halyomorpha halys" dr. sc., Dipartimento fitosanitario, Centro per la tutela delle piante, Agenzia statale per l'agricoltura e gli alimenti

 

  "Esperienze nell'Istria slovena", Dr. Maja Podgornik, Istituto di olivicoltura, Centro di ricerca scientifica, Capodistria

 

 "Esperienze della stagione olivicola 2021“, Edi Družetić, dipl.ing.agr.

 

Per partecipare, inviare la richiesta all' e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  entro giovedì 18/11/2021. Dopo la registrazione si riceverà un link.

Si possono inviare le domande alla stessa e-mail prima o durante la discussion che avverrà su Teams. Per chi non potesse partecipare online, il video della tavola rotunda sarà disponibile alcuni giorni in seguito, sul canale Youtube della Città di Vodnjan-Dignano .

 

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2020.