Okrugli stol „Opadanje plodova masline“ /

u petak, 19. studenog 2021. godine s početkom u 14 sati održat će se online okrugli stol na temu „Opadanje plodova masline“ u organizaciji Grada Vodnjan- Dignano i Udruge Agroturist Vodnjan–Dignano.

 

Vodnjanština je prepoznatljiva po izuzetnoj kvaliteti maslinovog ulja. Važan dio održavanja ove kvalitete i osnovu za razvoj maslinarstva čine edukativni programi. Edukativnim programima tražimo rješenja za aktualne probleme maslinara i informiramo širu javnost. Upravo do toga kako riješiti možda jednu od vrlo čestih situacija u maslinicima Istre posljednjih godina, raspravit će se na ovom okruglom stolu.

 

Okrugli stol moći će se pratiti putem aplikacije Teams u planiranom terminu u petak, 19. studenog, a u nastavku donosimo teme te naputak kako se prijaviti za sudjelovanje.

 

Program se sastoji od uvodnih izlaganja, rasprave, pitanja i zaključka. 

Uvodna izlaganja su:

  "Biologija i pojava gljivice  Botryosphaeria dothidea" dr. sc. Dario Ivić, rukovoditelj Odjela za biljno zdravstvo, Centar za Zaštitu Bilja, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

  "Biologija i pojava mramorirane stjenice Halyomorpha halys" Maja Pintar, dipl. ing., Odjel za biljno zdravstvo, Centar za Zaštitu Bilja, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

  "Iskustva u slovenskoj Istri", Dr. Maja Podgornik, Institut za maslinarstvo, Znanstveno-istraživačkicentar, Kopar

  "Iskustva maslinarske sezone 2021",  Edi Družetić, dipl.ing.agr.

 

Kako bi sudjelovali na Okruglom stolu, trebalo bi se prijaviti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  najkasnije do četvrtka, 18. studenog 2021. godine.

Nakon prijave organizator pošalje zainteresiranoj strani link putem kojeg se može uključiti i nazočiti online Okruglom stolu. Pitanja se mogu poslati i ranije na isti navedeni e-mail, ali i uključivanjem za vrijeme same rasprave naTeams-u.

Za one koji nisu u mogućnosti sudjelovati na zakazani termin online Okruglog stola, bit će dostupan video nakon održanog događaja na YouTube kanalu GradaVodnjana-Dignano u roku nekoliko dana od održanog.

 

 

 

 

 

 

In collaborazione, la Città di Vodnjan-Dignano e l'associazione Agroturist Vodnjan-Dignano, organizzano la tavola rotonda "La caduta delle drupe". Il dibattito si terrà tramite l'app Teams venerdì 19 novembrealle ore 14:00.

Il programma si compone di discorsi introduttivi, discussione, domande e conclusioni.

 

Relazioni introduttive:

 

  "Biologia e comparsa del patogeno Botryosphaeria dothidea" dr. sc. Dario Ivić, dirigente del Dipartimento fitosanitario, Centro per la tutela delle piante, Agenzia statale per l'agricoltura e gli alimenti

 

  "Biologia e comparsa della cimice asiatica Halyomorpha halys" dr. sc., Dipartimento fitosanitario, Centro per la tutela delle piante, Agenzia statale per l'agricoltura e gli alimenti

 

  "Esperienze nell'Istria slovena", Dr. Maja Podgornik, Istituto di olivicoltura, Centro di ricerca scientifica, Capodistria

 

 "Esperienze della stagione olivicola 2021“, Edi Družetić, dipl.ing.agr.

 

Per partecipare, inviare la richiesta all' e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.  entro giovedì 18/11/2021. Dopo la registrazione si riceverà un link.

Si possono inviare le domande alla stessa e-mail prima o durante la discussion che avverrà su Teams. Per chi non potesse partecipare online, il video della tavola rotunda sarà disponibile alcuni giorni in seguito, sul canale Youtube della Città di Vodnjan-Dignano .

 

20.09.2021 Preporuka za suzbijanje maslinine muhe / Consigli per sopprimere la mosca dell'olivo

 

Info maslinarima,
 
Preporuka vrijedi kao i prošli tjedan jer je let i veći.
 
Prošli tjedan ukupno je palo oko 36 litara kiše a 19./20.9. zadovoljeni su uvijeti za još jednu infekciju paunovim okom. Stoga ukoliko idete u još koju zaštitu prije berbe preporučam kombinaciju sa Fitomilom ili sličnim kompatibilnim sredstvom. 
 
 

Ovisno o terminu berbe nakon isteka djelovanja insekticida ili kiše veće od 20 litara potrebno je ponoviti zaštitu od muhe na sortama i lokacijama koje se neće brati narednih 20 dana. Zaraza unutar 20 dana od polaganja jaja nema utjecaja na kvalitetu ulja.

Može se koristiti Decis (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER ILI DEMETRINA).

Za ekološke preporuča se kvalitetan kaolin u kombinaciji sa sumporom za preventivu. Za suzbijanje odrasle muhe može se koristiti Oliveg

 

Ukoliko je došlo do greške u terminu suzbijanja plodne generacije maslinovog moljca sada padaju plodovi. 

 

 

Info per olivicoltori,

Si consiglia di trattare come la settimana scorsa perché il volo è ancora presente oppur maggiore.

 

La scorsa settimana sono caduti in totale circa 36 litri di pioggia e il 19 e il 20 settembre le condizioni sono state  ideali per un’altra  infezione dell'occhio di pavone. Pertanto, se si cerca una maggiore protezione prima della raccolta, consiglio una combinazione con Fitomil o un agente compatibile.

 

La presenza della mosca olearia è ancora costante. A seconda del periodo della raccolta dopo la scadenza dell'effetto dell'insetticida o della pioggia in quantità superiore ai 20 litri, è necessario ripetere la protezione contro le mosche sulle varietà e nei  luoghi dove non verranno raccolti per i prossimi 20 giorni. L'infezione entro 20 giorni dalla deposizione delle uova non ha alcun effetto sulla qualità dell'olio.

È possibile utilizzare Decis (DECIS 2.5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER O DEMETRINA).

Per l'ecologico, il caolino di qualità in combinazione con lo zolfo è raccomandato per la prevenzione. Oliveg può essere usato per controllare la mosca adulta

Se c'è stato un errore nel trattamento contro la tignola, ora i frutti stanno cadendo

 

 

 

 

24.8.2021 Maslinina muha, vodnjanština 2021 / La mosca dell'olivo nel dignanese 2021

Info maslinarima,

Na lovkama za maslininu muhu primjećen je porast broja druge generacije i prelazak ekonomskog praga na većini lokacija. Najviše na Marani i Peroju. 

Budući da nema kurativnih sistemika na raspolaganju, potrebno je spriječiti odlaganje jaja muhe stoga preporučamo provesti preventivnu zaštitu čim vremenski uvjeti dozvole. Iako je u ponedjeljak 23.8. palo 48 litara kiše list je bio mokar samo 3 sata pa nije bilo uvjeta za infekciju paunovim okom.

Može se koristiti Imidan (max 2x) ili Decis (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER ILI DEMETRINA).

Za ekološke preporuča se što prije primjeniti kvalitetan kaolin u kombinaciji sa sumporom za preventivu. Za suzbijanje odrasle muhe može se koristiti Oliveg

 

 

Sulle trappole per la mosca olearia è stata notata una notevole crescita della seconda generazione e il superamento della soglia economica nella maggior parte delle località. Principalmente a  Marana e a Peroj.

Non essendo disponibili sistemi curativi, è necessario prevenire la deposizione delle uova della mosca, pertanto si consiglia una protezione preventiva appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.  Anche se lunedì 23.8. sono caduti 48 litri di pioggia, la foglia è rimasta bagnata solo per 3 ore, quindi non c'erano condizioni per l'infezione dell'occhio di pavone.

È possibile utilizzare Imidan (max 2x) o Decis (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER O DEMETRINA).

Per quelli ecologici, si consiglia di applicare il caolino di qualità in combinazione con lo zolfo per la prevenzione il prima possibile. Oliveg può essere usato per controllare la mosca adulta.

Sono disponibile per  effettuare un controllo del vostro oliveto, chiamate il numero 0992020933.

 

 

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio dipl. ing. agr.
Voditelj stručne službe
Udruga-Associazione "AGROTURIST" Vodnjan-Dignano Association "AGROTURIST" Vodnjan  since 1995
 
    ++385 99 20 20 933
    Trg slobode 2   HR- 52215 Vodnjan-Dignano
 
 
 
    
 
 
 

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2022.

Bilanca 2023.