Edukacije o REZIDBI MASLINA 25.2. - 4.3. - 5.3.2020.

Udruga AGROTURIST Vodnjan-Dignano uz financiranje Grada Vodnjana-Dignano u sklopu „Programa rada Udruge Agroturist za 2020. godinu“ organizira edukaciju o REZIDBI MASLINA:

 

Za razumijevanje fiziologije, osnova rasta i principa uzgojnog oblika dođite na uvodno predavanje. Naredni tjedan aktivno uz pomoć stručnjaka u 2 termina vježbajte rezidbu u školskom masliniku.

 

 

UTORAK 25. veljače 2020. u 18:00 sati

Trg javne vage 22

"Osnove rezidbe maslina"

Edi Pastrovicchio

 

Praktični prikaz rezidbe maslina održat će se

4.3. i 5.3.2020.

od 16:00 do 18:00

u masliniku OŠ-SE Vodnjan-Dignano

 

 

Od gledanja rezidbe nema učinka, ponesite škare!!

 

  

 

Associazione AGROTURIST Vodnjan-Dignano, con il finanziamento della Città di Vodnjan-Dignano nell'ambito del "Programma di lavoro dell'Associazione Agroturist 2020", organizza la potatura degli OLIVI:

 

Per comprendere la fisiologia, i fondamenti della crescita e i principi della forma riproduttiva, venite alla lezione introduttiva. La prossima settimana, con l'aiuto di uno specialista, verrà la potatura practicata nell'uliveto della scuola.

MARTEDI 25 febbraio 2020 alle 18:00

Piazza della Pesa 22

"Le basi della potatura degli olivi"

Edi Pastrovicchio

 

Si terrà una presentazione pratica della potatura degli olivi

 04/03/2020 e  5/03/2020

dalle 16:00 alle 18:00

nell'oliveto OŠ-SE Vodnjan-Dignano

 

 

Non si avra nessun effetto solo guardando. Porta le forbici !!

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio dipl. ing. agr.
Voditelj stručne službe
Udruga-Associazione "AGROTURIST" Vodnjan-Dignano Association "AGROTURIST" Vodnjan
 
    ++385 99 20 20 933
    Trg slobode 2   HR- 52215 Vodnjan-Dignano
 
 
    
 
 
 

WINERA - Eu projekt Agroturista o ekološkom i biodinamičkom vinarstvu i vinogradarstvu

 

Zanima li Vas ovaj način vinogradarske prozvodnje svakako u Vaš omiljeni pretraživač upišite winera-project.eu i na mrežnim stranicama projekta iskoristite zanimljive i moderne edukativne materijale te na platformi za e-učenje položite tečaj. Platforma će sa edukativnim materijalima startati polovicom veljače 2020.

https://winera-project.eu/hr/ 

„WinEra – Promicanje europskih vina kroz novo doba specijalizirane obuke za ekološke i biodinamičke proizvođače vina u EU-u“ je projekt Erasmus + koji ima za cilj povećati konkurentnost europskih vinarija kroz razvoj njihovog potencijala za proizvodnju i promociju ekoloških i biodinamičkih vina. 

 

Poziv na adventsko druženje 2019

Poštovani,


čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas u ime Udruge Agroturist Vodnjan i Poljoprivredne zadruge Vodnjan, na svečano druženje za kraj godine i podjelu kalendara, koje će se održati u srijedu, 11. prosinca 2019. godine, s početkom u 18:30 sati, u Vodnjanu, u Domu Mladih.

Veselimo se zajedničkom druženju!


Spettabili,

abbiamo l'onore e il piacere di invitarVi  a nome  dell' Associazione Agroturist Dignano e della Cooperativa agricola Dignano, al brindisisolenne di fine anno e alla consegna dei calendari, che si terrà mercoledi 11 dicembre 2019 con inizio alle ore 18:30, a Dignano, alla Casa
del Giovane.

La Vostra presenza sara' particolarmente gradita!Ester Geissa Đurić, bacc. ing. agr.

Predsjednica-Presidente

Udruga-Associazione "AGROTURIST" Vodnjan-Dignano / Association
"AGROTURIST" Vodnjan

+385 99 20 20 933
 Trg slobode 2 - Piazza della Liberta' 2  52215 Vodnjan-Dignano,
Hrvatska-Croazia
url  www.agroturist-vodnjan.hr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poljoprivredna zadruga Vodnjan - Cooperativa agricola Dignano
Trg slobode 2 - Piazza della Liberta` 2
52215 Vodnjan - Dignano

Dario Vitasović, predsjednik
Moris Ivančić, upravitelj
 
 

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge

Bilanca 2020.