Program Dana ulja i vina Vodnjan 2017. sa 24. Smotrom vina Južne Istre i 23. Smotrom maslinovog ulja Istre i Kvarnera

Dan ulja i vina 2017 str1Program 2017

Prijava vina za smotru 2017!

 

Udruga – Associazione

„ A g r o t u r i s t “

Vodnjan – Dignano

Trg Slobode 2 – Pzza. Liberta' 2

mob. 099 20 20 933     E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

PRIJAVA ZA UČESTOVANJE ZA 24. SMOTRU VINA U VODNJANU

4. lipanj 2017.

ODULO DI ISCRIZIONE PRE LA 24 RASSEGNA DEL VINO A DIGNANO

4 giugno 2017

 

 

Podaci o učesniku – Dati del partecipante

 

Proizvođač- Produttore: __________________________________________________

 

Adresa – Indirizzo: ______________________________________________________

 

Tel. – Fax. – Mob: _______________________________________________________

 

E-mail: ________________________________________________________________

 

Podaci o vinu – Dati del vino

 

Ime vina – Nome del vino: ________________________________________________

 

Količina vina – Quantita' del vino: __________________________________________

 

Područje – Zona: ________________________________________________________

 

Sorte grožđa – Cultivar: __________________________________________________

 

Datum berbe –  Data della raccolta: ________________________________________

 

Način prerade – Tecnologia: _______________________________________________

 

                                            

 

 

_________________________                                              ________________________

Mjesto i datum predaje uzoraka                                                 Pečat/potpis učesnika

Luogo e data della consegna del campione                             Timbro/ firma del partecipante

 

 

 

 

 

Molimo pošaljite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili prijavite telefonski na broj 0992020933 najkasnije do  20. travnja do 16:00 sati.   

Prijava maslinovog ulja na smotru 2017!

Udruga – Associazione

„ A g r o t u r i s t “

Vodnjan – Dignano

Trg slobode  – Piazza della Liberta' 2

Tel: 099 2020933    E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

            PRIJAVA ZA UČESTOVANJE ZA 23. SMOTRU MASLINOVOG ULJA U VODNJANU 04. lipnja 2017. godine

        MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA XXIII RASSEGNA, DELL'OLIO

D' OLIVA, DI DIGNANO, 4 giugno 2017

način uzgoja maslina/da agricultura:  1. konvencionalni / convenzionale

                                             2. ekološki / ecologica

 

Proizvođač- Produttore: __________________________________________________

 

Adresa – Indirizzo: ______________________________________________________

 

OIB  ------------------------------------

 

Tel. – Fax. – Mob: _______________________________________________________

 

Podaci o maslinovom ulju – Dati dell'olio d'oliva

 

Ime maslinovog ulja – Nome dell'olio d'oliva: ________________________________

 

Količina prerađenog ulja – Quntita' di olio d'oliva prodotto: ____________________

 

Područje – Zona: ________________________________________________________

 

Sorte maslina – Cultivar allevate: __________________________________________

 

Datum berbe –  Data della raccolta: ________________________________________

 

Datum prerade – Molitura: ________________________________________________

 

Prerađeno u uljari -  Molitura presso il frantoio oleario: ________________________

 

 

Komisija – Comissione:                                               Proizvođač - Produttore

                                                                                       _____________________

 

 

Datum – Data: ________________

 

 

 

 

Molimo pošaljite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. ili prijavite uzorke telefonski na broj 0992020933 najkasnije do  20. travnja do 16:00 sati.   

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge