Obavijest o formiranju grupe regionalnih dionika (RSG -Regional Stakeholder Group) u projektu ''Youinherit''

 

logo

Temeljem Sporazuma o partnerstvu projekta ''YOUINHERIT'' koji se provodi u sklopu programa Interreg Central Europe KLASA: 910-02/16-01/02, URBROJ: 2168-04-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, Grad Vodnjan-Dignano daje:

 OBAVIJEST
O FORMIRANJU GRUPE REGIONALNIH DIONIKA (RSG -REGIONAL STAKEHOLDER GROUP) U PROJEKTU ''YOUINHERIT''

   

U sklopu projekta ''YOUINHERIT'' provodi se formiranje grupe dionika koja će doprinijeti implementaciji projekta.

Cilj projekta je povećati broj OPG-ova, odnosno mladih poljoprivrednika koji se bave maslinarstvom te stručnim pristupom provesti obuku istih.

Projektna pilotna aktivnost u sklopu ovog projekta predviđa obnovu objekta kulturne baštine u Vodnjanu u kojem će se provoditi obuka mladih maslinara. Mladi zajedno s ostalim dionicima putem sudjelovanja u Grupi regionalnih dionika (u daljnjem tekstu RSG – Regional stakeholder group) koja će se sastati šest puta za vrijeme trajanja projekta,  biti će aktivno uključeni u planiranje, realizaciju i korištenje budućeg centra za obuku mladih maslinara. Svaki član RSG-a je volonter tj. za svoj rad i angažman ne prima nikakvu naknadu te u radu skupine sudjeluje dobrovoljno.

RSG aktivnim djelovanjem ima zadatak analize ključnih problema i prilika postojećeg stanja  revitalizacije kulturne baštine  s posebnim ciljem uključivanja i zapošljavanja mladih s ciljem valorizacije i ekonomskog razvitka cijelog područja. Konačan ishod rada RSG-a biti će sintetiziran u „Studiji regionalne status quo analize“.

Mladi u ovom projektu nisu uključeni samo u ulozi budućih nasljednika bogate tradicije nego se od istih očekuje određena kreativnost i inovativnost kako bi se tradicija prilagodila novim zahtjevima i očekivanjima tržišta. Cilj je pretvoriti tradiciju maslinarstva u novu kreativnu ekonomsku djelatnost.

Sudjelovanje ključnih dionika nužna je za realizaciju projekta jer će skupina stručnim kompetencijama i vještinama biti uključena u valorizaciju kulturne baštine i starih zanata s posebnim naglaskom na sektor maslinarstva.

Za provedbu navedene aktivnosti potrebno je uključiti široki spektar sudionika, stoga se pozivaju svi zainteresirani, odnosno fizičke i pravne osobe (OPG-ovi, udruge, mala i srednja poduzeća, turističke zajednice, nadležna Ministarstva, zadruge, itd.) da iskažu svoj interes za sudjelovanje u RSG-u.

Iskaz interesa može se dostaviti putem pošte na adresu Grad Vodnjan – Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan ili putem elektroničke pošte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do 31. listopada 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonskim putem na br. 052 512 453 ili putem elektroničke pošte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Objava maslinarima 22.9.2016.

Let maslinine muhe na 2 kontrolne točke je niži nego prošli tjedan, a na 3 se povećao, ali je visok jer očitavam 35 do 161 muhu po feromonskoj lovci. I dalje vrijedi upozorenje o pregledu ploda i lovki  i ponavljanju tretmana prema potrebi. Uzmite u obzir da je kiša preko vikenda isprala sva sredstva jer je palo znatno više od 25 litara koliko je potrebno za ispiranje.

 

Ukoliko je 5% zaraženih plodova i/ili ulov 1 do 2 muhe na žutoj ploči na tjedan preporučujemo da što prije nastavite sa preventivom:

 

Tretiranje dijelova krošnje ekološkim gotovim pripravkom Success bait (karenca 14 dana) od 1-1,5 l sa maksimalno 50 l vode na hektar.

 

Za tretiranje cijele krošnje može se koristiti kontaktni pripravak na bazi deltametrina, karenca 7 dana (Decis 2.5) koji nije dozvoljen za eko nasade.

Javna prezentacija projekta „Stvaranje jedinstvenog turističkog proizvoda kroz umrežavanje i edukacije“

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na javnu prezentaciju projekta

„Stvaranje jedinstvenog turističkog proizvoda kroz umrežavanje i edukacije“,

koja želi biti i prilika za susret i aktiviranje svih Vodnjanaca koji žele sudjelovati u poboljšanju lokalne turističke ponude. Nositelj projekta kojeg sufinancira Ministarstvo turizma, udruga ISTARSKO-Ekomuzej iz Vodnjana, zajedno sa projektnim partnerima, Udrugom iznajmljivača turističkih kapaciteta Grada Vodnjana i Udrugom Agroturist Vodnjan, projekt de predstaviti zainteresiranoj javnosti u četvrtak, 15.rujna u 19:00 sati u prostorijama  Doma mladih u Vodnjanu. Aktivnosti projekta prvenstveno su usmjerene na umrežavanje i razvoj lokalnih partnerstva, edukacije s ciljem podizanja kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i kreiranje jedinstvenog turističkog sadržaja na području Vodnjanštine kroz vrednovanje postojedih resursa. Najbitniji rezultati i pokazatelj uspješnosti projekta dugoročno de biti povedanje broja dolazaka i nodenja, ekonomski rast lokalne zajednice, smanjenje stope nezaposlenosti pogotovo tijekom sezone, kao i privlačenje domadih i stranih turista vede kupovne modi, zainteresiranih za doživljaj Istarske tradicije kroz mirise, okuse i vizure primorja i ruralnog kraja, kulturne baštine i sakralnih objekata.

Trg slobode 2, II kat tržnice
52215 Vodnjan

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio

Voditelj stručne službe
mob: +385 (0)99 2020933

Korisni linkovi

www.vodnjan.hr
www.zoob-oljke.si

Lokacija udruge

Kalendar i godišnjak poljoprivrednih radova

Statut udruge